O přepálených místenkách

Už vás někdy naštval autobus tak, že jste sepsali stížnost? Mě jo.

Jsem velký fanda férového a dobře nastaveného trhu, ve kterém se střetávají různé nabídky. Lze si pod tím představit spoustu složitých a komplexních věcí jako třeba pravidla pro spojování firem, harmonizaci pravidel mezi státy nebo ochranu zákazníka. Někdy se to ale může týkat něčeho úplně základního, jako třeba cesty, kterou pravidelně dojíždíte. 

Tak jsem si na cestách autobusem do Terezína se společností Busline všiml prudkého zvýšení jízdného z Prahy do Terezína, ze 110 korun na 190. Dobrá zpráva je, že se (zásluhou místních zastupitelů) Ústeckému a Středočeskému kraji už povedlo najít výrazně levnější řešení a od září bude linku provozovat jiná firma. Prima, to hlavní se podařilo.

Přesto je ale potřeba ještě jednu věc dořešit. Busline totiž ono zdražení neprovedla přiznaně zvýšením ceny lístku, ale zavedením povinnosti koupit si místenku. Cena místenky? 78 korun, tedy výrazně víc než polovina ceny lístku. Nevím, co motivovalo firmu řešit zvýšení takhle, jestli snaha dělat reklamu, účetní trik, nebo nějaké jiné tajemné důvody. Povinná místenka za čtyři pětiny ceny lístku je za mě každopádně někde mezi klamavou reklamou a nefér obchodní praktikou. 

Tak jsem za pomoci přátel šel, sepsal podání na Českou obchodní inspekci a uvidíme, jak to dopadne (celý text najdete níže). Jasně, hlavní problém už se vyřešil a zbývá jen drobná omaštěnost a trapnost zvedání ceny přes místenku. Ale když se podobných drobností sejde víc, tak se hned žije o něco hůř. Nechtělo se mi to jen tak přecházet. 

Skutečně HOT místenka

Text podání:

Společnost BusLine LK s.r.o., se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, IČO: 05666384, dále: dopravce), provozuje vnitrostátní linkovou osobní (autobusovou) dopravu na trati Litoměřice – Terezín – Praha (linky 550908 a 550909). S platností od 5. 3. 2023 zavedl dopravce na trase Litoměřice – Terezín – Praha povinnost opatřit si kromě platného jízdního dokladu (jízdenky v hodnotě 110 Kč) také povinnou místenku za jednotnou cenu 78 Kč, o čemž informoval na svých webových stránkách: https://www.busline.cz/aktuality/litomerice-praha-od-nedele-5-3-povinn e-s-mistenkou (sken pořízený dne 23. 6. 2023 přikládám).

Mám za to, že tím dopravce porušuje § 1817 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku (dále: OZ), tam, kde uzavírá smlouvy se spotřebiteli. Jak bylo dovozeno soudy (viz např. rozhodnutí Okresního soudu v Chebu, sp. zn. 15 C 456/2021-63), smlouva o přepravě osob uzavřených se spotřebiteli zakládá stranám závazky, které je nutné hodnotit jako spotřebitelské ve smyslu § 419, 420 a 1810 a násl. OZ. § 1817 OZ stanoví, že “podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě před uzavřením smlouvy výslovný souhlas. Z předem připraveného nastavení, které by spotřebitel musel odmítnout, nelze výslovný souhlas dovodit.”

K uzavření smlouvy v případě smlouvy o přepravě dochází dle konstantní judikatury soudů nastoupením do vozidla s tím, že cestující přistoupil na podmínky dopravce. V tomto případě představují podmínky dopravce v souladu s § 3 vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., ze dne 15. června 2000, přepravní řád, tarif a smluvní přepravní podmínky. Dopravce na svých stránkách veřejně uvádí ceník (tarif ve smyslu § 2 odst. 19 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě), kde uvádí cenu obyčejného jízdného v plné vzdálenosti linky 110 Kč (https://www.busline.cz/media/dokumenty/cenik-litomerice-1-4.pdf, pdf pořízené dne 23. 6. 2023 přikládám).

Dále dopravce ve smluvních podmínkách uvádí, že “ve stanovených spojích se cestující prokazuje též dokladem o zaplacení ceny za místenku” (https://www.busline.cz/media/dokumenty/smluvni-podminky-mimo-id ol-a-iredo.pdf, pdf pořízené dne 23. 6. 2023 přikládám). Povinnost zaplatit konkrétní částku 78 Kč za povinnou místenku na trase Litoměřice – Terezín – Praha tedy ze smluvních podmínek neplyne, a i kdyby zde byla výslovně uvedená, lze v souladu s výše citovaným rozhodnutím Okresního soudu v Chebu pochybovat o tom, zda by takové ujednání bylo bez předchozího souhlasu platnou součástí uzavřené smlouvy právě pro rozpor s § 1817 OZ.

Mám za to, že hlavním smluvním závazkem plynoucím ze smlouvy o přepravě osoby je přeprava cestujícího do místa určení, oproti jízdnému, které cestující zaplatí (§ 2550 OZ). Vyžadování dodatečné platby ve výši přesahující 70 % samotného jízdného, bez jejíž realizace nedojde na základě zakoupeného jízdního dokladu k platnému uzavření přepravní smlouvy, vyprazdňuje pojem “jízdného” do té míry, že lze uvažovat o rozporu s dobrými mravy či neúměrném zkrácení ve smyslu § 1792 OZ, protože cestující jako spotřebitel proti svému plnění v podobě zakoupeného (pouhého) jízdného nedostane od dopravce prakticky žádné protiplnění (dokud si nedokoupí místenku).

Zdvořile žádám o informaci, zda bylo v této věci zahájeno řízení, pokud ne, z jakých důvodů, či zda byl podnět postoupen příslušnému správnímu orgánu. Prosím, zda by bylo možné odpověď zaslat do uvedené datové schránky.

S pozdravem a přáním pěkného dne

David František Wagner

Uveřejněno

v

, ,